có thể bạn chưa xem?

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 14 tháng 7 năm 2018

Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được...