Tin/ bài mới đăng

Có thể bạn muốn xem

Phép lạ được nhìn nhận, Đức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước

Phép lạ được nhìn nhận, Đức Gioan Phaolô I sẽ được...

Phép lạ được nhìn nhận, Đức Gioan Phaolô I sẽ được phong chân phước Ngày 13/11/2021 Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong thánh...