Thánh Vịnh 111 – Trương Thế Bách

thanh vinh 111 ĐK. Trong đêm tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay. 1. Từ trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng...

Trèo Lên Cao Sơn – Hùng Lân

Trèo Lên Cao Sơn - Hùng Lân Treo Len Cao Son

Cùng Vui Bước – Ngọc Linh

Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái. Ân thiêng trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui...

Ôi Giêsu Lân Tuất

Ôi Giêsu lân tuất bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lân tuất con mong ước Thánh nhan Chúa Trời. Chúa ơi...

Ta ra về PDF

Ta Ra Ve pdf Ta ra về mà lễ hết rồi cùng cảm tạ Cha nhân ái. Ta ra về mà hãy nhớ rằng đời...

Thánh Vịnh 127 PDF – Lễ Thánh Gia

Thanh Vinh 127 le thanh gia

Alleluia Chúa Nhật 12 TN

Alleluia, alleluia: Chúa phán rằng: Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia,...

Ra Về Bình An – Ngọc Linh

ĐK: Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài sống đức...