Thân Lúa Miến – Mi Trầm

Than Lua Mien - Mi Tram

Hạt Lúa Mì – Hùng Lân

Hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi thì sẽ trơ trọi một mình. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi...

Bài ca ngàn trùng – Kim Long

Bai Ca Ngan Trung - Kim Long

Anh hùng Tử Đạo – Hồ Khanh

Anh Hung Tu Dao - Ho Khanh

Alleluia Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cac Thanh Tu Dao Viet Nam - Thai Nguyen

Mẹ Có Thấu pdf

Me Co Thau - Huong Dan

Mười Cô Trinh Nữ

Muoi Co Trinh Nu - Mi Tram

Nếu Mai Chúa đến

Neu mai chua den - Thai Nguyen

Tiến dâng lên – Phanxicô

Tien Dang Len - Phanxico

Hồn Tôi ơi – Kim Long

Hon Toi Oi - Kim Long

Thánh Vịnh 62 Pdf

Thanh Vinh 62 - Thai Nguyen