Lạy Cha Rất Thánh PDF

Lạy Cha rất Thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn Con dâng Chúa để ngợi khen, để tạ ơn để cầu...

Ôi Giêsu Lân Tuất

Ôi Giêsu lân tuất bao giờ con thấy vua muôn đời. Ôi Giêsu lân tuất con mong ước Thánh nhan Chúa Trời. Chúa ơi...

Thân Lúa Miến PDF

ĐK. Chúa ơi thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành...

Thánh Vịnh 68 – Thái Nguyên

Vì Chúa, con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm nhà...

Thánh Vịnh 102 – Thái Nguyên

Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy Thanh Vinh...

Trong tình Chúa quan phòng PDF

Trong tình Chúa quan phòng không có gì vô nghĩa, chẳng co gì hư hao Trong Tinh Chua Quan Phong PDF

Trong Trái Tim Chúa PDF

Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan...

Alleluia Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến chiếu sáng tâm hồn đổi mới chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến...

Alleluia Lễ Hiện Xuống PDF

Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần xin xuống ngập tràn trong tâm hồn tín hữu , và xin nhóm lửa tình yêu trong lòng...

Hãy Chiếu Soi PDF

ĐK. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban...

Dâng Lời Cảm Mến PDF

Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến vô bờ. Xin tiến dâng đây con tim ươm...

Nguyện Cầu Thánh Linh pdf

ĐK. Lạy Cha chí thánh hằng sinh, xin ban Thánh Linh canh tân thế giới. Nguyện xin Cứu Chúa Phục SInh, xin ban Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày