Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6 tháng 7 năm 2018

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ". Lời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/1/2020

Đấng Thánh của Thiên Chúa (14.01.2020 – Thứ Ba Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8/1/2019

Ai nấy được no nê (8.1.2019 – Thứ Ba) Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12/7/2019 – Thứ Sáu tuần 14 TN

Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-5-2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Con cầu nguyện cho họ (26.5.2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 21/1/2019

Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay;...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-5-2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Không ai cướp được chúng (05.5.2020 – Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 28/3/2019

Người mạnh hơn (28.3.2019 – Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30/5/2019

Nỗi buồn trở thành niềm vui (30.5.2019 – Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-5-2020

Anh em cũng muốn bỏ đi sao? (02.5.2020– Thứ Bảy Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của...
suy niệm lời chúa

Lời Chúa ngày 9-5-2018

Toàn bộ sự thật Lời Chúa: Ga 16, 12-15     Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8/3/2019

Chàng rể bị đem đi (8.3.2019 – Thứ Sáu sau Lễ Tro) Lời Chúa: Mt 9, 14-15 Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày