Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 2-7-2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên

Thấy họ có lòng tin (02.7.2020 – Thứ Năm Tuần 13 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 9, 1-8 Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua...
suy niệm lời chúa

Lời Chúa ngày 7.5.2018

Làm chứng về Thầy  Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a     Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24/12/2018

Thiên Chúa viếng thăm (24.12.2018 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Vọng) Lời Chúa: Lc 1, 67-79 Khi ấy, ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/7/2019 – Thứ Tư tuần 15 TN

Cha mặc khải (17.7.2019 – Thứ Tư tuần 15 TN) Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-7-2020 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên

Tất cả bột dậy men (27.7.2020 – Thứ Hai Tuần 17 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-6-2020 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên

Ngoại tình trong lòng (12.6.2020 – Thứ Sáu Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 27-32 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ...

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Truyền Giáo

Suy niệm 1 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ------------------------- Đứng trước tình trạng khẩn cấp và vô cùng quan trọng của công cuộc...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3 tháng 6 năm 2018

Lời Chúa: Mc 14, 12-16. 22-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-4-2020 – Thứ Ba Tuần Thánh

Trời đã tối (07.4.2020 – Thứ Ba Tuần Thánh) Lời Chúa: Ga 13, 21-33.36-38 Trực tiếp Thánh lễ ngày 7-4-2020 - Thứ Ba Tuần Thánh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 16 tháng 8 năm 2018

Bảy mươi lần bảy (16-8-2018 – Thứ Năm Tuần 19 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/1/2020

Thấy - Gọi - Bỏ - Theo (13.01.2020 – Thứ Hai Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-6-2020 – Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên

Lạy Cha chúng con (18.6.2020 – Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày