Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên

Đừng lo (17.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-10-2020 – Thứ Sáu Tuần 28 Thường niên

Môn đệ và bạn hữu (16.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-10-2020 – Thứ Năm – Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Avila

Ngôn sứ và tông đồ (15.10.2020 – Thứ Năm - Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Avila) Lời Chúa: Lc 11, 47-54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-10-2020 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên

Xao lãng lẽ công bình (14.10.2020 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-10-2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên

Bên ngoài, bên trong (13.10.2020 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 37-41 Khi Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-10-2020 – Thứ Hai Tuần 28 Thường niên

Tìm kiếm dấu lạ (12.10.2020 – Thứ Hai Tuần 28 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-10-2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên

Không xứng đáng (11.10.2020 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 1-14 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-10-2020 – Thứ Bảy Tuần 27 Thường niên

Phúc thay lòng dạ (10.10.2020 – Thứ Bảy Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 27-28 Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-10-2020 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên

Ngón tay Thiên Chúa (09.10.2020 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 15-26 Khi ấy, có mấy người nói rằng: “Ông ấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-10-2020 – Thứ Năm Tuần 27 Thường niên

Hãy xin thì sẽ được (08.10.2020 – Thứ Năm Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-10-2020 – Thứ Tư Tuần 27 TN – Lễ Đức Mẹ...

Đức Chúa ở cùng Bà (07.10.2020 – Thứ Tư Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-10-2020 – Thứ Ba Tuần 27 Thường niên

Chọn phần tốt hơn (06.10.2020 – Thứ Ba Tuần 27 Thường niên) Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày