Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh

Hãy theo Thầy (29.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-5-2020 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh

Để họ được nên một (28.5.2020 – Thứ Năm Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-5-2020 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh

Xin Cha gìn giữ họ (27.5.2020 – Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-5-2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh

Con cầu nguyện cho họ (26.5.2020 – Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-5-2020 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh

Thầy không một mình (25.5.2020 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24-5-2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên

Thầy ở cùng anh em mọi ngày (24.5.2020 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh : Chúa thăng thiên) Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Hôm ấy, mười...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23-5-2020 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em (23.5.2020 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Đức Giêu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 22-5-2020 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh

Lòng anh em sẽ vui (22.5.2020 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-5-2020 – Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh

Nỗi buồn trở thành niềm vui (21.5.2020 – Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-5-2020

Toàn bộ sự thật (20.5.2020 – Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-5-2020 – Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh

Có lợi cho anh em (19.5.2020 – Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-5-2020 – Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh

Làm chứng về Thầy (18.5.2020 – Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 15,26 – 16,4a Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày