Trang nhà Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

Suy Niệm - Chia sẻ Lời Chúa

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-8-2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên

Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-8-2020 – Thứ Hai – Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Mang nhiều hoa trái (10.8.2020 – Thứ Hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo) Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-8-2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên

Xin cho con đi trên mặt nước (09.8.2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 14, 22-33 Sau khi đã làm phép...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-8-2020 – Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên

Tại anh kém tin (08.8.2020 – Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 17, 14-20 Khi thầy trò Đức Giêsu đến với đám đông,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên

Từ bỏ chính mình (07.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-8-2020 – Thứ Năm – Lễ Chúa hiển dung

Người biến đổi hình dạng (06.8.2020 – Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-8-2020 – Thứ Tư Tuần 18 Thường niên

Lòng tin của bà lớn thật (05.8.2020 – Thứ Tư Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, Ðức Giêsu lui về miền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-8-2020 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên

Hãy nghe và hiểu (04.8.2020 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 15, 1-2.10-14 Khi ấy có mấy người Pharisêu và mấy kinh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-8-2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên

Xin cứu con (03.8.2020 – Thứ Hai Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-8-2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên

Anh em hãy cho họ ăn (02.8.2020 – Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 14, 13-21 Khi được tin ông Gioan Tẩy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-8-2020 – Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên

Vì đã trót thề (01.8.2020 – Thứ Bảy Tuần 17 TN - Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục) Lời Chúa: Mt 14, 1-12 Thời ấy, tiểu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 17 Thường Niên

Đức Giêsu về quê (31.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 17 TN - Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục) Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày