Phim Thánh nữ Maria Mađalênavideo

Phim Thánh nữ Maria Mađalêna P1

Thánh Maria Mađalêna (hoặc Maria Mácđala) được cả Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, và Tin lành Luther tôn kính là một vị...
Phim Thánh nữ Maria Mađalênavideo

Phim Thánh nữ Maria Mađalêna P2

Thánh Maria Mađalêna (hoặc Maria Mácđala) được cả Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, và Tin lành Luther tôn kính là một vị...

Tin/ bài mới đăng

Video Đặc Sắc

Xem nhiều trong ngày

Đài phát thanh Vatican

Đài Vatican ngày 18/11/2019

Đài Phát Thanh Vatican Ngày 18/11/2019 Đài phát thanh Vatican ngày 18/11/2019 Chương trình Việt ngữ phát thanh mỗi...