có thể bạn chưa xem?

Linh mục bùi chu 2019

Danh sách các cha chuyển xứ đợt 11-19/12

DANH SÁCH CÁC CHA CHUYỂN NƠI MỤC VỤ THÁNG 12/2018 STT  QUÝ DANH  GIÁO XỨ  ĐANG Ở  GX. CHUYỂN ĐẾN  NGÀY  CHỦ TẾ1 Đa Minh TRẦN ĐỨC TÂM NGỌC TIÊN, Xuân Hồng,...