Cáo phó: Tu sỹ Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
TU SĨ GIAON MARIA BÙI CHU TRÀNG, CRM

1933-2018

– Sinh ngày: 07/09/1933, tại Trung Lao, Trực Ninh, Nam Định

– Rửa tội: 09/09/1933

– Nhập Dòng: 10/01/1950, tại Trung Lao.

– Khấn Dòng: 25/03/1956, tại Thủ Đức.

– Qua đời lúc 8 giờ 30, ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

– Hưởng thọ 85 tuổi.

– Nghi thức nhập quan lúc 14g30 ngày 02 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

Thánh lễ An táng cử hành lúc 5 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2018, tại Thủ Đức.

————————————Gioan Maria BÙI CHU TRANG

R.I.P

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc xin báo tin

Tu sĩ  Gioan Maria BÙI CHU TRANG, CRM

Đã được Chúa gọi về lúc 8g30′

ngày 02 tháng 5 năm 2018

tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Gioan Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30, ngày 04 tháng 5 năm 2018
tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc– Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

May 2, 2018

 

<