Cáo Phó: Thầy Phó Tế MÉDARD MARIA NGUYỄN TẤN PHÁT

Giáo Phận Kon Tum và Tang quyến kính báo:

Thầy Phó Tế MÉDARD MARIA NGUYỄN TẤN PHÁT

Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1955

Chịu chức Phó Tế ngày 18 tháng 3 năm 2015

Là giáo sĩ thuộc Giáo Phận Kon Tum

đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 23 giờ 07′ Thứ Sáu, ngày 05 tháng 6 năm 2020,

tại Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Hưởng thọ 65 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm lúc 07g00 Chúa Nhật, ngày 07.6.2020

Di quan về Tòa Giám Mục lúc 09g45 Chúa Nhật, ngày 07.6.2020

Thánh Lễ An Táng cử hành vào lúc 08g30 thứ Hai, ngày 08.6.2020

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum, 13 Nguyễn Huệ, Kon Tum

An táng tại Nghĩa Trang dành cho các linh mục và tu sĩ Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Médard Maria mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P.

WGPKT(06/06/2020) KONTUM