Cáo Phó: Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).Thân mẫu của Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục

 CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục
và Gia đình báo tin:

Bà Cố
ANNA NGUYỄN THỊ HOAN
Sinh ngày 6/10/1929

tại giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh
Là thân mẫu của linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục (quản xứ Song Ngọc)

Đã được Chúa gọi về hồi 20h45’, thứ Sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018
Hưởng thọ 89 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà Cố ANNA sẽ được cử hành vào lúc 8h00′,
thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Tại Nhà thờ giáo xứ Bình Thuận
(xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cố ANNA được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

Lm. JB. Nguyễn Đình Thục
và Gia đình

Báo tin

<