Cáo phó Nữ tu Têrêxa Lê Thị Niềm

CÁO PHÓ

TRONG NIỀN TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin:Nữ tu Têrêxa Lê Thị Niềm

Nữ tu Têrêxa LÊ THỊ NIỀM

Sinh ngày: 26/6/1940 tại Trí Bưu, Hải Lăng, Quảng Trị
Tuyên hứa: 11/06/1960
Khấn Dòng: 22/7/1971

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 5h40 ngày 28 tháng 12 năm 2019
Tại cộng đoàn An Lăng – Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
Hưởng thọ 79 tuổi. Tuyên hứa 11 năm. Khấn Dòng 48 năm

Nghi thức Nhập quan: lúc 19h30, thứ Bảy, ngày 28 tháng 12 năm 2019
Thánh Lễ An táng: lúc 5h30, thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Tại Nguyện Đường Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, 113 Trần Phú, TP.Huế

Chúng con kính xin Quý Đức Tổng, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha, Quý Bè Trên,

Quý Tu sĩ nam nữ và Quý vị hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Chị Têrêxa của
chúng con được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

TM. Hội Dòng

Nữ tu Anna Lê Thị Hương
Tổng Phụ trách

<