Cáo phó Nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25)

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình kính báo tin:Nữ tu Rosa Lima Lê Thị Mai

Nữ tu M. Marcelline

Rosa Lima LÊ THỊ MAI

Sinh ngày: 01/10/1943 tại Kim Long – Hương Trà – Thừa Thiên Huế

Rửa tội ngày: 04/10/1943

Khấn lần đầu: 31/05/1963

Khấn trọn đời: 01/07/1969

Đã được Chúa gọi về vào lúc 02g30, ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại Nhà Mẹ Phú Xuân – Huế.

Hưởng thọ: 76 tuổi.

Khấn Dòng 56 năm

Nghi thức Nhập Quan lúc 16g00 ngày 28 tháng 9 năm 2019

Thánh Lễ An Táng lúc 05g30 ngày 30 tháng 9 năm 2019

tại Nguyện Đường của Hội Dòng, 32 Kim Long – Huế.

An táng tại nghĩa trang của Hội Dòng ở Thiên Thai – TP. Huế

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên Dòng, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị hiệp thông với Hội Dòng chúng con, cầu nguyện cho linh hồn chị ROSA LIMA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Kính báo,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình