Cáo phó Nữ tu Matta Nguyễn Thị Xinh

Ai tín: Nữ tu Matta NGUYỄN THỊ XINH 

Nguyên Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha TrangNữ tu Matta Nguyễn Thị Xinh

Nữ tu Matta Nguyễn Thị Xinh

+Đức cha Giuse thay mặt Giáo phận Nha Trang thành kính phân ưu với Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.
Phân ưu với quý vị trong linh tộc và huyết tộc của Sr Matta, nguyên tổng phụ trách của Hội dòng.
Đức cha Giuse trân trọng đời sống thánh hiến, cũng như những đóng góp to lớn của Sr Matta cho Hội dòng, cho Giáo phận và cho Giáo Hội.
Nguyện xin Chúa Kitô đón nhận và ân thưởng người tôi tớ trung thành.

<