Cáo Phó: Nữ tu MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh, Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Trân trọng kính báo. Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI Sinh ngày: 27.07.1931 – Tại Mỹ Luông – An Giang. Vào Dòng ngày 08.05.1947. Khấn Dòng ngày 02.02.1953. Hưởng thọ 88 tuổi.
Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
396 CMT8, Phú Cường,
Tp.TDM, Bình Dương
ĐT : 0274 382 4915

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
Chị Em Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường
Trân trọng kính báo

Nữ tu: MARIE CÉLESTINE NGUYỄN THỊ HẢI

Sinh ngày: 27.07.1931 – Tại Mỹ Luông – An Giang.
Vào Dòng ngày 08.05.1947 ; Khấn Dòng ngày 02.02.1953.

Đã được Chúa gọi về lúc 3g00 thứ năm ngày 11 tháng 07 năm 2019.
Tại Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.
Hưởng Thọ : 88 tuổi.
Khấn Dòng : 66 năm.
Nghi thức nhập quan lúc 17g30 thứ năm ngày 11 tháng 07 năm 2019.
Thánh Lễ An Táng được cử hành lúc 05g30 thứ bảy ngày 13 tháng 07 năm 2019.
Tại Nguyện Đường Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường.
Sau đó An Táng tại Đất Thánh Bến Sắn.

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý vị,

Hiệp thông cầu nguyện cho Nữ Tu Marie Célestine sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng
Nữ tu Marie Christina Vũ Thị Mơ
Tổng Phụ Trách

<