Cáo phó nữ tu Maria TRẦN THỊ CẬY

HỘI DÒNG NỮ ĐAMINH BÙI CHU
TU VIỆN ROSA LIMA PHÚ NHAI
Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống » (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Tu Viện Rosa Lima Phú Nhai thuộc Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu và Tang quyến trân trọng kính báo:Nữ tu Maria Trần Thị Cậy

Nữ tu Maria TRẦN THỊ CẬY

sinh ngày 14 tháng 7 năm 1942 tại giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, giáo Phận Bùi Chu, Giao Lạc – Giao Thủy – Nam Định; khấn dòng ngày 30 tháng 04 năm 1962; đã an nghỉ trong Chúa lúc 23h30 thứ Sáu, ngày 14 tháng 02 năm 2020 (ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý); tại Tu viện Rosa Lima Phú Nhai (Xuân Phương – Xuân Trường – Nam Định); hưởng thọ 78 tuổi với 58 năm Khấn dòng.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 02 năm 2020
– 13h30: Nghi thức Phát tang và Cầu nguyện
– 14h30: Thánh lễ Gia đình Thánh hiến Miền Giao Thủy

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020
– 07h30: Nghi thức tiễn biệt
– 08h00: Thánh lễ An táng tại Nguyện đường Tu Viện Rosa Lima Phú Nhai

Thi hài nữ tu Maria được an nghỉ tại thánh địa Linh mục và Tu sĩ Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, Xuân Phương – Xuân Trường – Nam Định.

Chúng con kính xin Đức Cha, Cha Bề trên Giảm tỉnh Dòng Đaminh, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ và quý vị hiệp lời cầu nguyện cho Nữ tu Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Hội dòng và Tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ!

Bùi Chu, ngày 15 tháng 02 năm 2020

Cha xứ hiệp thỉnh

Giuse Phạm Quang Vinh