Cáo phó nữ tu Maria Phạm Thị Tám

Lịch Công Giáo Năm 2021

Nữ tu Maria Phạm Thị Tám đã được Chúa gọi về lúc 19h30 phút, thứ Tư ngày 1-4-2020 hưởng dương 50 tuổi, tu dòng 18 năm

nữ tu Maria Phạm Thị Tám