Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng

Trực tiếp Thánh Lễ

“Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.”
(x.Mt 25, 23)

AI TÍN

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:Nữ tu Maria Phạm Thị Hằng

Nữ tu MARIA PHẠM THỊ HẰNG

Sinh ngày 19/ 01/ 1992,

tại Thôn Quang Minh, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.

Khấn Dòng ngày 29 tháng 5 năm 2020

Đã được gọi về Nhà Cha vào lúc 18g50 ngày 01 tháng 6 năm 2020

tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp,

134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.

Hưởng dương: 28 tuổi

Thánh lễ An táng đồng tế được cử hành

Vào lúc 15g00 thứ Tư , ngày 03 tháng 6 năm 2020

tại nguyện đường Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,

Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn nữ tu MARIA

được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Xin chân thành cảm tạ.

Tm. Hội Dòng

Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P.
Bề trên Tổng quyền