Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Phúc

TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9, Nguyễn Thái Học
Đà Lạt – Lâm Đồng

HIỆP THÔNG

Kính thưa quý Cha và quý Cộng đoàn.

Tòa Giám Mục vừa được tin :

Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ PHÚC

thuộc Hội dòng Đaminh Rosa Lima, cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 06 giờ 45, Thứ Năm, ngày 18 tháng 02 năm 2021

tại Tu viện Mẹ Lên Trời, giáo xứ Lạc Lâm, giáo hạt Đơn Dương, gp.Đà Lạt

Hưởng thọ 86 tuổi – Khấn dòng 61 năm

· Nghi thức nhập quan tại Tu viện Mẹ Lên Trời

lúc 19 giờ 30, Thứ Năm, ngày 18 tháng 02 năm 2021

· Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm

lúc 05 giờ 00, Thứ Bẩy, ngày 20 tháng 02 năm 2021

· An táng tại đất thánh giáo xứ Lạc Lâm

Kính xin quý Cha và quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Văn Phòng TGM. Đà Lạt kính báo.

<