Cáo phó Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hướng

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”
(Tv 62,2)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh kính báo:

Nữ tu
MARIA NGUYỄN THỊ HƯỚNG

Sinh ngày 20 tháng 01 năm 1943
tại Giáo xứ Thượng Lộc, Giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh
(xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

Vào dòng ngày 20 tháng 07 năm 1957
Khấn dâng ngày 21 tháng 11 năm 1964
Khấn trọn ngày 21 tháng 11 năm 1974

Đã được Chúa gọi về lúc 17h30′, thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2019
Hưởng thọ 76 tuổi

Nghi thức nhập quan, di quan được cử hành lúc 5h00′
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 6h00′ thứ Sáu
ngày 14 tháng 6 năm 2019
(nhằm ngày 12 tháng 5 năm Kỷ Hợi)
tại nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh
(xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

Sau Thánh lễ, thi hài chị Maria sẽ được mai táng
tại nghĩa trang Tòa Giám mục Xã Đoài

Chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ,
quý Chủng sinh, quý Ân nhân, Thân nhân và Cộng đoàn cầu nguyện
cho chị Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P.

TM. Hội Dòng
Nữ tu Maria Hồ Thị Quy
Tổng phụ trách

<