Cáo phó: Nữ tu MADELEINE (CLARA) NGUYỄN THỊ TRIỆU

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH
            Tỉnh Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ Việt Nam
 
Nữ tu nguyễn thị triệu


  
Trân trọng kính báo:
Nữ tu MADELEINE (CLARA) NGUYỄN THỊ TRIỆU
Nguyên Bề Trên Giám Tỉnh
Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 Tại Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 08g30’ ngày 11 tháng 01 năm 2018,
Tại Cộng đoàn Niềm Vui, Suối Dầu – Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa.
Hưởng thọ 92 tuổi – Tu Dòng 70 năm.
Nghi thức tẩm liệm :  vào lúc 06 giờ 00 ngày 12  tháng 01 năm 2018.

Thánh lễ An Táng 
Vào lúc 06g00 sáng Thứ Bảy, ngày 13 tháng 01 năm 2018
Do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế
Tại Nguyện Đường Thánh Tâm
An táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Bắc – Đồng Nai
Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh mục,
Tu sĩ và thân hữu xa gần hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa
và cầu nguyện cho nữ tu Madeleine sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

  Chúng con xin chân thành cảm tạ.                                               TM. Tỉnh dòng
Xin quý cha đồng tế mang lễ phục tím.                            Nt Anna Nguyễn Thị Tạo, fmm
                                                                                                                   Giám tỉnh

<