Cáo phó Nữ tu M. Rosa Lima Matta Nguyễn Thị Xuân Thanh

Trực tiếp Thánh Lễ

“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11, 25)

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình kính báo tin:Nữ tu M. Rosa Lima Matta Nguyễn Thị Xuân Thanh

Nữ tu M. Rosa Lima

Matta Nguyễn Thị Xuân Thanh

Sinh ngày: 15/05/1947 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Rửa tội ngày: 17/5/1947

Khấn lần đầu: 01/7/1967

Khấn trọn đời: 01/7/1972

Đã được Chúa gọi về vào lúc 21g25, ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại Nhà Mẹ Phú Xuân – Huế.

Hưởng thọ: 73 tuổi. Khấn Dòng 53 năm

Nghi thức Nhập Quan lúc 15g00 ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Thánh Lễ An Táng lúc 06g00 ngày 27 tháng 4 năm 2020 tại Nguyện Đường của Hội Dòng, 32 Kim Long – Huế.

An táng tại nghĩa trang của Hội Dòng ở Thiên Thai – TP. Huế

Chúng con kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị hiệp thông với Hội Dòng chúng con, cầu nguyện cho linh hồn chị MATTA được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Kính báo,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình

——————————————————————–

* Kính xin Quý Cha đồng tế mang theo lễ phục tím

* Xin miễn vòng hoa phúng điếu