Cáo phó: Nữ Tu Élisabeth Mai Thị Hoài

Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum trân trọng kính báo :

Nữ tu ÉLISABETH MAI THỊ HOÀI

người chị em thân thương của Hội Dòng chúng con vừa được Chúa gọi về.

Hội dòng chúng con kính xin quý Cha hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Élisabeth – người chị em của chúng con sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tin buồn công giáo

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9h00 ngày 29.12.2017 tại nhà thờ họ đạo Cái Nhum

TM Hội Dòng,                                                                   Nt Anê Trần Thị Loan

Tổng Phụ Trách

<