Cáo phó: Nữ tu Bernadette Vũ Ngọc Quyên

Nữ tu Bernadette Vũ Ngọc Quyên đã được Chúa gọi về lúc 19h20 phút, thứ Bảy ngày 2-5-2020 hưởng thọ 86 tuổi, Tu dòng 59 năm. Kính xin quý cộng đoàn cầu nguyện cho Nữ tu Bernadette sớm về hưởng TÔN NHAN CHÚA.

Nữ tu Bernadette Vũ Ngọc Quyên

<