Cao phó: Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế trân trọng báo tin:Nữ tu Anna Phạm Thị Vỵ

NỮ TU ANNA PHẠM THỊ VỴ

Sinh ngày 11/11/1930 tại Ba Ngoạt, Vĩnh Linh, Quảng Trị.
Tuyên hứa: ngày 22/08/1950
Khấn Dòng: 16/07/1974

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g00, thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020
Tại cộng đoàn An Lăng, Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.
Hưởng thọ 90 tuổi. Tuyên hứa 24 năm. Khấn Dòng 46 năm.

Nghi thức Nhập quan: lúc 6g30, thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020.
Thánh Lễ An táng : lúc 5g30, thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020 .
Tại Nguyện Đường Hội dòng Mên Thánh Giá Huế, 113 Trân Phú, TP. Huế.

Chúng con kính xin Quý Đức Tổng, Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện
Giám mục, Quý Cha, Quý Bề trên, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Vị hiệp
thông cầu nguyện cho linh hồn Chị ANNA của chúng con được hưởng
Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

TM. Hội Dòng
Nữ tu Anna Lê Thị Hương.
Tổng Phụ trách

<