Cáo phó Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương

Sinh ngày: 15/10/1934 tại Lâm Thủy, Hải Lăng, Quảng Trị Tuỵên hứa: 22/08/1956 Khấn Dòng: 16/07/1974. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 4h00 ngày 21 tháng 2 năm 2020. Tại cộng đoàn An Lăng – Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Hưởng thọ 86 tuổi. Tuyên hứa 18 năm. Khấn Dòng 46 năm.Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương


Cáo phó Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thương