Cáo phó: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thái

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2).

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Dòng Mến Thánh Vinh kính báo:Tin buồn công giáo

Nữ tu

ANNA NGUYỄN THỊ THÁI

Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1934
Tại giáo họ Xuân Lâm, giáo xứ Thượng Nậm, Giáo phận Vinh
(Xã Hưng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Vào dòng ngày 08 tháng 01 năm 1956
Khấn dâng ngày 21 tháng 11 năm 1960
Khấn trọn ngày 21 tháng 11 năm 1969

Đã được Chúa gọi về lúc 4h40′, thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2017
Hưởng thọ 83 tuổi

Nghi thức nhập quan được cử hành lúc 7h00
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8h00 sáng thứ sáu
ngày 22 tháng 12 năm 2017
(tức ngày 05 tháng 11 năm Đinh Dậu)
Tại Nguyện Đường MTG Cộng Đoàn Lưu Mỹ
(Xã Trù Sơn– Đô Lương – Nghệ An)

Sau Thánh lễ, thi hài chị Anna sẽ được mai táng
tại nghĩa trang giáo xứ Lưu Mỹ.

Chúng con kính xin quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ,
quý Chủng sinh, quý Ân nhân, Thân nhân và Cộng đoàn cầu nguyện cho chị Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

R.I.P

Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

TM. Hội Dòng
Nữ tu Maria Hồ Thị Quy

Tổng phụ trách

<