Cáo Phó nữ tu Anna Mai Thị Hồng Huế

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CẦN THƠ
85 Tôn Đức Thắng – K.1 – P.5 – TP. Sóc Trăng Email: hdmtgst@gmail.com
ĐT: 0299.3820484

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh
Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ và Gia đình trân trọng kính báo:nữ tu Anna Mai Thị Hồng Huế

Nữ tu Anna Mai Thị Hồng Huế

Sinh ngày 22 tháng 08 năm 1969
Tại Họ Đạo Trà Lồng – Giáo Phận Cần Thơ

Đã được Chúa gọi về
Lúc 04 giờ 30 ngày 13 tháng 02 năm 2020 Khấn Dòng 29 năm
Hưởng dương 51 tuổi

Nghi thức nhập quan:
Lúc 17 giờ, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Thánh Lễ An Táng được cử hành
Vào lúc 9 giờ, thứ bảy, ngày 15 tháng 02 năm 2020 Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

Chúng con kính xin Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha, Quý Bề Trên và Anh Chị Em Tu Sĩ hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện. Xin Chúa thương đưa linh hồn Anna, người Chị Em thân yêu của chúng con được mau về hưởng tôn nhan Chúa.
Hội Dòng chúng con xin chân thành cảm tạ.

TM. Hội Dòng

Nữ tu M. Micae Phan Thị Kim Thanh Tổng Phụ Trách

<