Cáo phó nữ tu Anna Lê Thị Thỉ

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 79 Bưu Điện Vĩnh Thành

ĐT: (0275) 3 875 146 – (0275) 3 692 855

Email: caimonmtg@gmail.com

                                                             “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

                                                           (Lc 23, 46)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và gia đình trân trọng kính báo:

Nữ tu ANNA LÊ THỊ THỈ,

Sinh ngày 05. 12. 1923

Tại Họ Đạo Cái Mơn – Bến Tre

Đã được Chúa gọi về
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 06 năm 2018

Khấn Dòng: 74 năm

Hưởng thọ:   95 tuổi

Nghi thức nhập quan:

19 giờ ngày 22 tháng 06 năm 2018

Thánh Lễ An Táng được cử hành

Vào lúc 15 giờ Thứ Bảy, ngày 24 tháng 06 năm 2018

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

Xin hiệp thông với chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cho Chị ANNA, và cầu nguyện cho người chị em của chúng con sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con chân thành cảm tạ.

Thay mặt Hội Dòng

                        

   Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

               Tổng Phụ Trách

<