Cáo phó Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí sinh ngày 12/2/1940 tại Sài Gòn chịu chức linh mục ngày 20/12/1969 tại Sài Gòn, đã trở về nhà Cha lúc 8h30 ngày 11/2/2020 tại tư gia, hưởng thọ 80 tuổi sau 51 năm linh mục
Cáo phó Linh mục Tôma Đặng Toàn Trí

<