Cáo phó: Linh mục Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt

Trực tiếp Thánh Lễ

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh kính báo:Linh mục Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt

Linh Mục Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Sinh ngày 06 tháng 7 năm 1941
Tại Giáo xứ Mẫu Lâm, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh
(xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)

Đã được Chúa gọi về hồi 05h20’ Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020
(nhằm ngày 18 tháng 4 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 79 tuổi, 41 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 14h00’ Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Thánh lễ An táng Cha Phêrô Maria sẽ được cử hành vào lúc 08h00′,
Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020
tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh
(xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ
và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em
hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô Maria.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Cha Phêrô Maria được hưởng hạnh phúc bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

TIỂU SỬ Linh mục Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Linh mục Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt sinh ngày 06 tháng 7 năm 1941 tại Giáo xứ Mẫu Lâm, Giáo phận Vinh. Ngài là con thứ 2 trong gia đình 11 anh chị em. Năm 1956, cả gia đình chuyển về giáo họ Thanh Sơn, giáo xứ Mỹ Yên (nay là giáo xứ Thanh Sơn).

Năm 1957: Vào Chủng viện Dự bị Xuân Phong.
Năm 1958: Nhập học Tiểu Chủng viện Xã Đoài
Năm 1964-1974: Quản lý Tiểu Chủng viện.
Năm 1974: Nhập học Đại Chủng viện Xã Đoài.
Ngày 23/12/1979: Thụ phong Linh mục.
Từ năm 1980-1985: Quản xứ Thượng Bình, phụ trách các giáo xứ Tri Bản, Vạn Căn và Thọ Vực.
Từ năm 1985-1989: Quản xứ Vạn Căn, phụ trách các giáo xứ Tri Bản và Thọ Vực.
Từ năm 1989-1999: Quản xứ Cồn Cả, phụ trách các giáo xứ Phú Xuân, Nghĩa Thành và Đồng Lèn.
Từ năm 1999-2004: Quản xứ, quản hạt Bảo Nham
Từ năm 2004-2011: Quản xứ Xuân Phong.
Từ năm 2011-2014: Phục vụ tại giáo họ Thượng Nguyên, giáo xứ Thuận Nghĩa.
Từ ngày 26/12/2014 đến nay: Cha Phêrô Maria hưu dưỡng tại quê nhà (Giáo xứ Thanh Sơn).
Vì tuổi cao sức yếu, Cha Phêrô Maria đã được Chúa gọi về lúc 05h20’ Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng Tư năm Canh Tý). Hưởng thọ 79 tuổi, 41 năm linh mục.

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh