Cáo phó Linh mục Giuse Phan Trung Nghĩa

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :Cáo phó Linh mục Giuse Phan Trung Nghĩa


CHA GIUSE PHAN TRUNG NGHĨA
Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long
 Sinh năm: 1934
 Tại: Chánh Hội – Vĩnh Long
 Họ Đạo: Vĩnh Long – Giáo Phận Vĩnh Long
 Thụ phong Linh Mục : 1961
Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 10 Thứ ba, ngày 09 tháng 10 năm
2018 tại Nhà Xứ Họ Cầu Đá, hưởng thọ 84 tuổi với 57 năm Linh
Mục.
 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 08 giờ 00 Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm
2018 tại Nhà Xứ Họ Cầu Đá.
 Linh cửu Cha Giuse được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Cầu Đá.
 Nghi thức động quan lúc 07g 00 thứ năm, ngày 11 tháng 10 năm
2018; Sau đó di quan về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long.
 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ
năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018.
 An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu
nguyện cho linh hồn Cha GIUSE được an nghỉ đời đời.

Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh
hồn Cha Giuse theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

LÝ L ỊCH LINH MỤC
Linh Mục: GIUSE PHAN TRUNG NGHĨA

Ngày sinh: 02/08/1934
Tại: Chánh Hội – Vĩnh Long
Họ Đạo: Vĩnh Long – GP Vĩnh Long
Tên Cha: Phan Văn Thiệt
Tên Mẹ: Nguyễn Thị Sương
Rửa Tội tại Vĩnh Long : 08/1934
Thêm Sức tại: Vĩnh Long, năm 1947
Vào Tiểu Chủng Viện: Vĩnh Long, năm: 1946
Vào Đại Chủng Viện: Sài Gòn, năm: 1954
Chịu chức Linh Mục: 28/04/1961 do Đức Cha Jean Cassaigne
Từ khi Chịu chức Linh mục đã phục vụ:
1. Phụ tá Trúc Giang, từ năm 1961 đến năm 1962
2. Giáo Sư TCV Vĩnh Long, từ năm 1962 đến năm 1970
3. Chánh sở Họ Hựu Thành, từ năm 1970 đến năm 1974
4. Tổng Quản Lý, từ năm 1974 đến năm 1975
5. Ở tù Bến Giá, từ năm 1976 đến năm 1980
6. Quản chế tại gia, từ năm 1980 đến năm 1990
7. Chánh sở Họ Mai Phốp, từ năm 1990 đến năm 2010
8. Chánh sở Họ Cầu Đá và Quang Phong, từ năm 2010 đến năm 2015
9. Hưu tại Họ Cầu Đá, từ năm 2015 đến nay
Qua đời: lúc 17h10 ngày 09/10/2018
Nơi qua đời: Cầu Đá
An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi

<