Cáo phó: Cụ Phêrô Trần Ngọc Cảnh

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

 Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”

(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh

Tang quyến chúng con kính báo

Cụ Phêrô Trần Ngọc Cảnh

sinh năm 1937

Đã về nhà Cha lúc 21h05 phút ngày 11 tháng 4 năm 2018

Hưởng thọ 83 tuổi

Linh cữu quàn tại tư gia

thôn Đông Tiên – Xã Vũ Tiến – huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

thuộc giáo xứ Đông A – giáo phận Thái Bình

NGHI THỨC KHÂM LIỆM

14 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÁNH LỄ AN TÁNG

 

Đại gia đình

Kính báo

<