Cáo phó: Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo

Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Vừa qua đời lúc 09:40 ngày 01.07.2021 tại nhà hưu dưỡngCha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Sinh ngày : 26 tháng 12 năm 1945

Tại : Ngọc Thạnh, Phước An, Tuy Phước, Bình Định

1958 – 1964 : Học Tiểu Chủng viện Làng Sông

1964 – 1965 : Giúp Tiểu Chủng viện Làng Sông

1965 – 1973 : Học Đại Chủng viện Piô X Đà Lạt

20.12.1972 : Thụ phong linh mục

1973 – 1974 : Cha phó giáo xứ Kim Châu

1974 – 1975 : Cha phó giáo xứ Chính Tòa

1975 – 1997 : Cha sở giáo xứ Mỹ Thạch (Kiên Ngãi)

1997 – 2001 : Cha sở giáo xứ Hòa Ninh, kiêm cha sở giáo xứ Qui Hiệp

2001 – 2014 : Cha sở giáo xứ Hòa Ninh

2014 – 2015 : Cha sở giáo xứ Xuân Quang

2015 – 2021 : Hưu dưỡng

01.07.2021 : Từ trần tại nhà hưu dưỡng vào lúc 09 giờ 40

CHƯƠNG TRÌNH TẪN LIỆM VÀ AN TÁNG

Lễ viếng và cầu nguyện: Tại Chủng viện Qui Nhơn (120 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn)

Nghi thức tẫn liệm: 7 giờ 30 ngày 02.07.2021 (sau nghi thức tẫn liệm Đức Cha dâng thánh lễ)

Nghi thức di quan: 04 giờ 45 ngày 03.07.2021

Thánh Lễ an táng: 05 giờ 00 ngày 03.07.2021 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn

An táng tại: Nghĩa địa các linh mục ở Làng Sông

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA STÊPHANÔ

Xin quý Cha hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha STÊPHANÔ được hưởng nhan thánh Chúa.

Vp. TGM Qui Nhơn

Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha

<