More

  Cáo phó: Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng

  RIP: Cha Phêrô Nguyễn Văn Vàng, Chánh xứ Thánh Mẫu – giáo phận Xuân Lộc. Cha được Chúa gọi về khi đang dâng lễ vào sáng nay 30/6/2018, hưởng thọ 70 tuổi.

  Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Phêrô sớm về hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

  Chương trình Lễ an táng

  CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VÀNG,
  Chánh xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Túc Trưng, Giáo Phận Xuân Lộc
  Nghi thức Tẩn liệm được cử hành lúc 09g00 ngày Chúa nhật, 01.07.2018 tại Giáo xứ Thánh Mẫu. 
  Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 04.07.2018 tại Nhà thờ Thánh Mẫu.
  Xin hiệp thông cùng Giáo xứ và Tang quyến trong lời cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

  Vp. TGM kính báo.
  Lm. Fx. Đỗ Đức Lực

  Hot Topics

  Related Articles