Cáo phó: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thơm

Trực tiếp Thánh Lễ

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :Cha Phêrô Nguyễn Văn Thơm

CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THƠM

Linh mục xuất phát từ Giáo Phận Vĩnh Long, làm việc tại Hoa Kỳ.
Sinh ngày: 20 / 11 / 1951
Tại: Vĩnh Thành – Chợ Lách, Bến Tre.
Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo Phận Vĩnh Long
Thụ phong Linh Mục : 15 / 8 / 1990 tại Đài Loan.
 Đã được Chúa gọi về lúc 08 g 30, Thứ Năm, ngày 14 / 5 / 2020
tại nhà riêng ở Hoa Kỳ (tức 20 g 30 giờ Hoa Kỳ, Thứ Tư, ngày
13 / 05 / 2020), hưởng thọ 69 tuổi với 30 năm Linh Mục: 20 năm
làm việc truyền giáo tại Đài Loan (1990 – 2010) và 10 năm sinh
sống và làm việc tại Hoa Kỳ (2010 – 2020).
Thánh lễ An Táng đươc tổ chức tại Hoa Kỳ.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu
nguyện cho linh hồn Cha Phêrô được an nghỉ đời đời.
Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh
hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long