Cáo phó: Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)Cha Phêrô Nguyễn Trọng Quý

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Là Giám đốc ĐCV Toma Long Xuyên từ năm 1972 – 1975,

sau đó ngài rời Việt Nam và sống ở Đức Quốc

Đã được Chúa gọi về đêm ngày 11/09/2020

Tại Herne, Đức Quốc

Hưởng thọ 91 tuổi

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ PHÊRÔ

ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO

TIỂU SỬ CHA PHERO NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Sinh năm 1929, tại Trại Đường , Bắc Ninh

1941: Tiểu Chủng viện Đạo Ngạn

1951: Học Triết tại Đại chủng viện Thánh Albertô Nam Định

1954: Học Thần học tại Rosary Hill, Hong Kong

1956: Du học Genova, Italia

1958: Thụ phong Linh mục tại Genova, ngày 29/06

1958: Học Thánh nhạc tại Roma tới năm 1963

1963 – 1967: Tiến sĩ Thần học tại Roma

1968: Giáo sư tại DCV Xuân Bích, Vĩnh Long

1972 – 1975: Giám đốc ĐCV Thánh Toma Long Xuyên

1975: Dự Đại hội ĐCV thế giới tại Roma và kẹt lại tại Pháp

1976: Giúp xứ Pháp và linh hướng VN cho giáo phận Toulon, Pháp

1981: Giúp xứ Đức và linh hướng VN cho giáo phận Paderborn

2000: Nghỉ hưu tại Herne, Đức Quốc

<