Cáo phó Cha PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN

Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN, O.P.

Lịch Công Giáo Năm 2021

Sinh ngày 18 tháng 03 năm 1919 tại Bắc Ninh Khấn dòng ngày 29 tháng 08 năm 1941 Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1948 đã về Nhà Cha lúc 1g40, thứ Năm, ngày 06 tháng 02 năm 2020 tại Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai. Hưởng thọ 101 tuổi, 79 năm khấn dòng, 72 năm linh mục.
Nghi thức tẫn liệm: 10g00 ngày 06 tháng 02 năm 2020 Nghi thức dập mạch: 7g30 ngày 08 tháng 02 năm 2020 Nghi thức tiễn biệt của Tỉnh dòng Đa Minh: 8g00 ngày 08 tháng 02 năm 2020
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8g30, thứ Bảy, ngày 08 tháng 02 năm 2020 tại nguyện đường Đền thánh Martinô, Hố Nai ¼ Kp 10, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng NaiCáo phó Cha PHÊRÔ NGUYỄN QUANG HIẾN

Sinh ngày 18 tháng 03 năm 1919 tại Bắc Ninh Khấn dòng ngày 29 tháng 08 năm 1941 Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1948