Cáo phó Cha Phêrô Nguyễn Cấp

Cha PHÊRÔ NGUYỄN CẤP

Cha Phêrô Nguyễn Cấp

CHÁNH XỨ GIÁO XỨ CHỢ MỚI

Sinh ngày : 04 tháng 08 năm 1944
Tại : Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
1959 – 1964 : Học Tiểu Chủng viện Làng Sông
1964 – 1965 : Học Tiểu Chủng viện Piô XII Sài Gòn
1965 – 1967 : Giúp Tiểu Chủng viện Qui Nhơn
1967 – 1973 : Học Đại Chủng viện Xuân Bích Huế
23.05.1973 : Thụ phong linh mục
1973 – 1975 : Hiệu trưởng trường Trung học Đặng Đức Tuấn, thị xã Tuy Hòa
1975 – 1976 : Phó xứ giáo xứ Tuy Hòa
1976 – 1998 : Chánh xứ giáo xứ Đông Mỹ
1998 – 2003 : Chánh xứ giáo xứ Tịnh Sơn
2003 – 2013 : Chánh xứ giáo xứ Mằng Lăng
2013 – 2021 : Chánh xứ giáo xứ Chợ Mới
20.08.2021 : Từ trần tại nhà xứ giáo xứ Chợ Mới vào lúc 01 giờ 30, an táng tại giáo xứ Chợ Mới

CHƯƠNG TRÌNH TẪN LIỆM VÀ AN TÁNG

Lễ viếng và cầu nguyện
– Tại giáo xứ Chợ Mới, giáo hạt Mằng Lăng, xã An Thạch, Tuy An, Phú Yên
– Từ ngày 20.08.2021 đến ngày 22.08.2021

1. Thứ Sáu 20.08.2021
– 14 giờ 00 – 16 giờ 30: Đại diện các giáo họ viếng xác
– 17 giờ 00: Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô
– 19 giờ 00 NGHI THỨC TẪN LIỆM
– 20 giờ 00 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô

2. Thứ Bảy 21.08.2021
– 07 giờ 00 Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô
– Cầu nguyện và viếng xác
+ 07 giờ 30 – 09 giờ 00: Đại diện các giáo họ viếng xác
+ 09 giờ 00 – 10 giờ 00: Các đoàn thể chính quyền tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An và xã An Thạch viếng
+ 10 giờ 30 – 11 giờ 30: Đại diện các giáo họ viếng xác
+ 14 giờ 30 – 16 giờ 00: Đại diện các giáo họ viếng xác
+ 17 giờ 00: Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô

3. Chúa Nhật 22.08.2021
– 07 giờ 00: Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Chợ Mới
– An táng tại giáo xứ Chợ Mới

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha PHÊRÔ được hưởng nhan thánh Chúa.

<