CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)Cáo phó Cha Phêrô MARIA VŨ ĐỨC HỌC

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA PHÊRÔ MARIA VŨ ĐỨC HỌC

Chánh xứ Bắc Xuyên, kinh E1, hạt Vĩnh An, GP. Long Xuyên

Đã được Chúa gọi về đêm ngày 02/09/2019

Hưởng thọ 62 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 15g00’ chiều Thứ Năm ngày 05/09/2019,

tại nhà thờ giáo xứ Bắc Xuyên, kinh E1, Vĩnh An, CT.

Xin quý cha trong giáo phận dâng 3 thánh lễ cầu cho Cha Phêrô Maria.

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Phêrô Maria mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO

TIỂU SỨ CHA PHÊRÔ MARIA VŨ ĐỨC HỌC

Tên thánh, tên gọi: Phêrô Maria Vũ Đức Học

Sinh ngày: 2-12-1957,

Tại: Phú Lộc, Quảng Nam, Đà Nẵng

Vào Tiểu chủng viện: Tận Hiến IC., năm: 1972, thuộc giáo phận: Đà Lạt

Vào Đại Chủng viện: Thánh Quý, Cần Thơ, năm 1994

Chịu chức linh mục ngày: 27-6-2003, Tại: Nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

Do Đức cha: Giuse Trần Xuân Tiếu

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

– Gh. Hiếu Sơn H2: 2003-2011

– Gx. Hiệp Tâm: 2011-2017

– Gx. Bắc Xuyên: 2017 – nay

– Qua đời ngày: 02/09/2019

– Tại: Giáo xứ Bắc Xuyên