Cha Phêrô Khổng Văn Giám

Giáo Xứ Gia Yên – GP Xuân Lộc vô cùng thương tiếc báo tin:

Cha Cố Phêrô Khổng Văn Giám

Nguyên chánh xứ Gia Yên (1994-2011).
Cha Đã được Chúa gọi về với Ngài lúc 21g00 tối thứ Tư, 04.12.2019, hưởng thọ 89 tuổi.
Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô sớm đc hưởng nhan Thánh Chúa.
Amen.

CHA CỐ PHÊRÔ KHỔNG VĂN GIÁM
Nguyên Chánh xứ Gia Yên đã được Chúa gọi về lúc 21g00, thứ Tư, ngày 04.12.2019 
tại tư gia thuộc Giáo xứ Kim Thượng, hưởng thọ 89 tuổi.

Cha cố Phêrô sinh ngày 02.02.1930 tại Khiết Kỷ, Phát Diệm, phục vụ tại Giáo phận Quy Nhơn từ năm 1958 đến năm 1975, đi cải tạo từ 1975 đến 1988, nghỉ tại gia đình thuộc Giáo xứ Kim Thượng từ 1988 đến 1994, Chánh xứ Gia Yên từ 1994 đến 2011, Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm từ năm 1994 đến năm 2005. Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Giáo phận từ 2011 đến nay. Hiện Cha cố Phêrô đang tạm nghỉ chữa bệnh tại gia đình thuộc Giáo xứ Kim Thượng.

Nghi thức tẩn liệm cho Cha cố Phêrô sẽ được cử hành lúc 15g00 chiều 05.12.2019 tại tư gia. Sau đó, thi hài Cha cố Phêrô sẽ được rước lên Nhà thờ Kim Thượng để dâng lễ, cầu nguyện và kính viếng.

Sau Thánh lễ lúc 15g00 thứ Sáu, 06.12.2019, thi hài Cha cố Phêrô sẽ được đưa về Nhà thờ Gia Yên để cầu nguyện và kính viếng.

Thánh lễ An táng cho Cha cố Phêrô sẽ được cử hành tại Nhà thờ Gia Yênlúc 8g30 thứ Ba, ngày 10.12.2019. Sau đó Cha cố sẽ được an táng tại Giáo xứ Kim Thượng.

Xin mỗi Cha dâng một Thánh lễ, mỗi Cộng đoàn Dòng tu đọc một ngày Kinh Nhật tụng, mỗi Giáo xứ/ Giáo họ Biệt lập lần hạt 50 cầu nguyện cho Cha cố Phêrô sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

Vp. TGM xin kính báo.

Lm. Fx. Đỗ Đức Lực