Cáo phó: Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân

Văn Phòng Tòa Giám Mục Vĩnh Long vừa được tin: CHA PHÊRÔ BÙI THANH XUÂN

Linh mục Chánh Sở Họ Đạo Hoà Lạc, Hạt Trà Vinh, Giáo Phận Vĩnh Long.

· Sinh năm: 1950

· Thụ phong Linh Mục : 1990

· Đã được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15, Thứ Bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại Họ Đạo Hoà Lạc , với 68 năm tuổi đời và 28 năm Linh Mục.

· Nghi thức Tẩm Liệm lúc 10 giờ 00 Chúa Nhật, ngày 04 tháng 02 năm 2018 tại Nhà thờ Hoà Lạc.

· Linh cửu Cha Phêrô được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Hoà Lạc.

– Nghi thức Di Quan lúc 12g00 thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018 về Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long.

· Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Toà Vĩnh Long, lúc 15 giờ 00 Thứ hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018.

· An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi.

Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.