Cáo phó Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh

Ta là sự sống lại và là sự sống

Cáo Phó

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Chúa Kitô,

Giáo phận Kontum trân trọng thông báo: Cha Phaolô Nguyễn Văn Oanh

Cha cố Phao lô NGUYỄN VĂN OANH (Oanh Sông Lam) sinh ngày 8/4/1947, tại Nghệ An, thụ phong linh mục ngày 25/11/1975

Đã được Chúa gọi về lúc 04h30 thứ 4 ngày 29/5/2019 hưởng thọ 72 tuổi, với 44 năm linh mục.

Nghi thức tẩm liệm lúc 19h30 ngày 30/5 tại Nguyện Đường Chủng Viện Thừa Sai Kontum sau đó di quan về nhà thờ chính tòa Kontum.

Thánh lễ an táng lúc 05h ngày 31/5/2019 tại nhà thờ Chính Tòa Kontum. an táng tại đất thánh dành cho các linh mục, tu sỹ nằm trong thành phố Kontum.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cha cố PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa

<