Cáo phó Cha Phaolô Nguyễn Văn Cừ

Trong niềm tín thác vào Chúa KiTô phục sinh
Tòa giám mục giáo phận Hà Tĩnh xin kính báo :Cha Phaolô Nguyễn Văn Cừ

CÁO PHÓ

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Cừ
Sinh năm : 1944
Quê quán : Giáo Xứ Văn Hạnh, giáo phận Hà Tĩnh
( xóm trung phú,xã thạch trung ,tp Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh)
Ngài đã được chúa gọi về lúc :3h20phut thứ2 ngày 23/12/2019
(Tức 28/11 năm kỷ hợi )
Hưởng thọ : 75 tuổi
20 năm Linh mục
Lễ viếng bắt đầu từ 14h thứ 2 ngày 23/12/2019
Lễ an táng vào lúc 14h thứ 3 ngày 24/12/2019
Tại nhà thờ chính tòa gx văn hạnh gp Hà Tĩnh
Xin quý cha trong giáo phận dâng 2 thánh lễ ,xin quý tu sĩ chủng sinh và anh chị em cầu nguyện cho cha Phaolo.
RIP…..

Tiểu sử cha Phaolo Nguyễn Văn Cừ :

Cha sinh năm 1944 tại gx văn hạnh gp hạt văn hạnh gp Hà Tĩnh trong một gia đình có 8 người con gồm 5 trai và 3 gái cha Phaolo Nguyễn Văn Cừ là con trưởng.
– Ngày 25/8/1960 vào trường tập xuân phong diễn châu Nghệ An
– 1965- 1970 thầy Phaolo bị quản thúc tại giáo xứ văn hạnh quê nhà
– 21/12/1970 – 26/6/1982 thầy bị giam tù
– 1982- 1993 thầy về sống với gia đình tại quê nhà
– 24/10/1993 thầy được gọi vào đại chủng viện vinh thanh
-3/10/1999 thầy Phaolo được đức cha Pherô gioan Trần Xuân Hạp truyền chức linh mục
– 1999- 2006 cha quản giáo xứ ninh cường gh ngàn sâu gp Hà Tĩnh
– 2006-2010 cha quản giáo xứ thọ vực gh ngàn sâu gp Hà Tĩnh
– 2010- 2014 nghỉ hưu tại giáo họ vĩnh viễn gx thọ vực gp Hà Tĩnh
– 2014 cho đến nay cha về nghỉ hưu tại gx văn hạnh quê nhà.
Nay cha đã được chúa gọi về ở tuổi 75 và 20 năm linh mục.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho cha Phaolo.