Cáo phó: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long

Trực tiếp Thánh Lễ

“Ta là sự sống lại và là sự sống
Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
(Ga 11: 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tôngCha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long

XIN KÍNH BÁO

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long
Nguyên Chưởng Ấn Giáo Phận Ban Mê Thuột

Đã an nghỉ trong Chúa

Lúc 00 giờ 25 phút Thứ Ba, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột

Hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm Linh mục

Nghi thức tẩm liệm: 8 giờ 00 Thứ Ba, ngày 02 / 06 / 2020

Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục

Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Năm, ngày 04 / 06 / 2020

Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự

An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột

Cha cố Phanxicô Xavie:

– Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1944

– Tại: Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Vinh

(Xã Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

– Từ năm 1956 đến năm 1964: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Vinh + Hà Nội.

– Từ năm 1964 đến năm 1971: Học Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

– Đi thực tập tại: Đơn Dương (Đà Lạt) từ năm 1966 đến năm 1967.

Gia Nghĩa (BMT) từ năm 1971 đến năm 1972

– Thụ Phong Linh Mục ngày 28/04/1972 tại Sài Gòn

– Từ năm 1999 đến năm 2002: Du học tại EAPI (Philippines).

Đã phục vụ:

Từ 1972 – 1975: Phó xứ Vinh Đức

Từ 1975 – 1981: Chánh xứ Buôn Hô

Từ 1981 – 1994: Chánh xứ Giang Sơn

Từ 1994 – 1999: Chánh xứ Vinh Hương, Bác Ái

Từ 2004 – 2014: Giáo sư thỉnh giảng Đại Chủng Viện Sao Biển

Từ 2006 – 2019: Chưởng Ấn Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xavie

* Xin miễn vòng hoa, phướn

* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) lễ cầu nguyện cho cha Phanxicô Xavie.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ Ba, ngày 02/06/2020:

– 8 giờ 00 : Nghi thức tẩm liệm

– 9 giờ 00 : Giáo hạt Chính Tòa

– 10 giờ 30 : Giáo hạt Mẫu Tâm

– 14 giờ 00 : Giáo hạt Giang Sơn

– 15 giờ 30 : Giáo hạt Buôn Hô

Thứ Tư, ngày 03/06/2020:

– 9 giờ 00 : Giáo hạt Đăk-mil

– 10 giờ 30 : Giáo hạt Gia Nghĩa

– 14 giờ 00 : Giáo hạt Phước Long

– 15 giờ 30 : Giáo hạt Đồng Xoài

Thứ Năm, ngày 04/06/2020:

– 07 giờ 00 : Di quan ra nhà nguyện Tòa Giám Mục

– 08 giờ 00 : THÁNH LỄ AN TÁNG

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phanxicô Xaviê được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT