Cáo phó: Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

Lịch Công Giáo Năm 2021

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :Cha Matthêu Nguyễn Minh Sánh

CHA MATTHÊU NGUYỄN MINH SÁNH

Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long
• Linh Mục: MATTHÊU NGUYỄN MINH SÁNH
• Sinh ngày: 12/02/1932
• Tại: Vĩnh Thành – Bến Tre
• Họ Đạo: Cái Mơn – Giáo phận Vĩnh Long
• Thụ phong Linh Mục : 29 / 06 / 1959
• Đã được Chúa gọi về lúc 23 giờ 30 Thứ năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long, hưởng thọ 88 tuổi với 61 năm Linh Mục.
• Nghi thức Tẩn Liệm lúc 10 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục.
• Linh cửu Cha Matthêu được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Vĩnh Long.
• Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020.
• Sau Thánh Lễ, di quan về Cái Mơn và An táng tại Phần Mộ các Linh Mục tại Đất Thánh của Họ Đạo Cái Mơn.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Matthêu được an nghỉ đời đời.
Kính báo
NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Matthêu theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

LÝ LỊCH LINH MỤC
Linh Mục: MATTHÊU NGUYỄN MINH SÁNH

Sinh ngày: 12/02/1932
Tại: Vĩnh Thành – Bến Tre
Họ Đạo: Cái Mơn – ĐP Vĩnh Long
Tên Cha: Gioakim Nguyễn Văn Đẩu
Tên Mẹ: Isave Phạm Thị Triêu
Rửa Tội tại Cái Mơn
Thêm Sức tại: Cái Mơn
Vào Tiểu Chủng Viện: Vĩnh Long: năm 1944
Vào Đại Chủng Viện: SG và Xuân Bích Thị Nghè: năm 1952 – 1956
Chịu chức cắt tóc: 25/03/1955 (SG) do Đức Cha P. Phạm Ngọc Chi
Chịu chức 1 + 2: 28/09/1955 và 29/06/1957 do ĐC Simon Hòa Hiền
Chịu chức 3 + 4: 03/11/1957 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa Hiền
Chịu chức 5: 28/06/1958 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa. Hiền
Chịu chức 6: 08/12/1958 (Thị Nghè) do Đức Cha Trương Cao Đại
Chịu chức Linh Mục: 29/06/1959 (Thị Nghè) do Đức Cha Simon Hòa Hiền

NHỮNG NƠI PHỤC VỤ TỪ KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC
Từ năm Đến năm

1. Phụ tá Vĩnh long 1959 1961
2. Chánh sở Cái Muối 1961 1964
3. Trà Vinh- Tuyên úy 1964 1972
4. Chánh sở Xuân Hiệp 1972 1973
5. Quản lý Địa Phận 1973 1974
6. Chánh sở Cái Muối 1974 2003
7. Quang Diệu 2003 2010
8. Hưu tại Quang Diệu 2010 2017
9. Hưu tại Trà Vinh 2017 2019
10. Về hưu P.4 Vĩnh Long 2019

Qua đời: 23/7/2020
Nơi qua đời: Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long An táng tại phần mộ các Linh Mục tại Đất Thánh của Họ Đạo Cái Mơn.