Cáo phó: Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo

Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Vừa mới qua đời lúc 11:20 ngày 26.06.2021 tại nhà hưu dưỡngCha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Sinh ngày : 12 tháng 12 năm 1936
Tại : Thuận Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An
1958 – 1960 : Học Chủng viện tu muộn Qui Nhơn
1960 – 1962 : Học triết học tại Đại Chủng viện Xuân Bích – Thị Nghè
1962 – 1966 : Học Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế
1966 – 1968 : Giúp xứ giáo xứ Đồng Phó và Chính Tòa
18.10.1968 : Thụ phong linh mục
1968 – 1973 : Cha phó giáo xứ Chính Tòa Qui Nhơn
1973 – 1975 : Cha sở giáo xứ Phú Thạnh
1975 – 2006 : Cha sở giáo xứ Ngọc Thạnh
2006 – 2011 : Cha sở giáo xứ Phú Thạnh
2011 – 2021 : Hưu dưỡng

26.06.2021 : Từ trần tại nhà hưu dưỡng vào lúc 11 giờ 20

CHƯƠNG TRÌNH TẪN LIỆM VÀ AN TÁNG

Lễ viếng và cầu nguyện: Tại Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn (120 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn

Nghi thức tẫn liệm: 7 giờ 30 ngày 27.06.2021

Nghi thức di quan: 04 giờ 45 ngày 28.06.2021

Thánh Lễ an táng:

+ 05 giờ 00 ngày 28.06.2021

+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Qui Nhơn

An táng tại: Nghĩa địa các linh mục ở Làng Sông

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA LUCA

Xin quý Cha hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha LUCA được hưởng nhan thánh Chúa.

Qui Nhơn, ngày 26.06.2021

Vp. TGM Qui Nhơn

Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha

<