Cáo phó: Cha I-rê-nê Nguyễn Bình Tĩnh

Cáo phó Linh mục I-rê-nê Nguyễn Bình Tĩnh
“Ta là sự sống lại và là sự sống
Ai tin Ta sẽ được sống đời đời”
(Ga 11: 25)

CÁO PHÓCha I-rê-nê Nguyễn Bình Tĩnh

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh,
Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột,
Cùng gia đình huyết tộc và linh tông

XIN KÍNH BÁO

Linh mục I-rê-nê Nguyễn Bình Tĩnh
Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 11 giờ 55 phút Thứ Sáu, ngày 19 tháng 03 năm 2021
Tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 93 tuổi, với 62 năm Linh mục

Nghi thức tẫn liệm: 19 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 19 / 03 / 2021
Tại Nhà nghỉ dưỡng Tòa Giám mục
Thánh lễ an táng: 08g00 Thứ Hai, ngày 22 / 03 / 2021
Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự
An táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm – Ban Mê Thuột

Cha cố I-rê-nê:
– Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1928
– Tại: Giáo họ Lương Tràng, Giáo xứ Bích Trì, Giáo phận Hà Nội
(Nguyên quán: xã Phú Lương, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)
– Từ năm 1944 đến năm 1950: Học Tiểu Chủng Viện (Trung Học): Hoàng Nguyên.
– Từ năm 1951 đến năm 1958: Học Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội Vĩnh Long Thị Nghè.
– Từ năm 1953 đến năm 1954: Đi giúp tại Tiểu Chủng Viện Piô XII
– Thụ Phong Linh Mục ngày 14 / 03 / 1959 tại Sài Gòn.

Đã phục vụ:
Từ 1959 – 1961: Phó xứ Phương Nghĩa – Nhà thờ Chính Tòa Kontum
Từ 1961 – 1967: Chính xứ Quảng Nhiêu Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1968 – 1972: Chính xứ Võ Định Kontum
Từ 1973 – 1975: Chính xứ Buôn Cư-khăm Ban Mê Thuột
Từ 1975 – 1977: Nghỉ tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Từ 1977 – 1988: Đi tù 4 trại ngoài Bắc
Từ 1988 – 1997: Nghỉ tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột
Từ 1997 – 2004: Chính xứ Tân Lập – Phước Long Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2004 – 2021: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố I-rê-nê
* Xin miễn vòng hoa, phướn
* Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha I-rê-nê.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

Thứ Sáu, ngày 19/03/2021:
– 16 giờ 00 : Giáo hạt Chính Tòa
– 17 giờ 00 : Giáo hạt Mẫu Tâm
– 19 giờ 00 : Nghi thức tẫn liệm
– 19 giờ 30 : Dòng Nữ Vương Hòa Bình kính viếng

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021:

– 7 giờ 00 : Giáo hạt Giang Sơn
– 8 giờ 30 : Giáo hạt Gia Nghĩa
– 10 giờ 00 : Giáo hạt Phước Long + Giáo hạt Đồng Xoài
– 11 giờ 30 : Giáo xứ Quảng Nhiêu
– 13 giờ 00 :
– 14 giờ 00 :
– 15 giờ 30 :

Chúa Nhật, ngày 21/03/2021

– 10 giờ 00 : Giáo hạt Buôn Hô
– 15 giờ 00 : Giáo hạt Đăk-Mil
– 16 giờ 00 : Giáo khu Gioan Tẩy Giả (Giáo xứ Thánh Tâm)
– 20 giờ 00 : Giáo hạt Phước Long + Giáo hạt Đồng Xoài

Thứ Hai, ngày 22/03/2021:

– 07 giờ 00 : Di quan ra nhà nguyện Tòa Giám Mục
– 08 giờ 00 : THÁNH LỄ AN TÁNG

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố I-rê-nê được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

<