CÁO PHÓ CHA GIUSE VŨ NGỌC CHÂU

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Cáo Phó

 Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA GIUSE VŨ NGỌC CHÂU

Là Cựu học viên K.2 Viện Giáo lý Thánh Phaolô Tân Hiệp

Đã được Chúa gọi về lúc 21g00 đêm ngày 08/10/2018 tại Houston TX, USA

Hưởng thọ 65 tuổi, với 21 năm linh mục

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng Thứ Bảy ngày 13/10/2018 tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, 6550 Fairbanks N. Houston Rd, Houston, TX 77040

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CHA GIUSE

ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

 TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁ

<